View Single Post
Jævlige regler for import av tobakk til Norge så 90% av utenlandske nettsider slutter bare å sende til oss. Det beste valget og noe jeg har gjort selv er å finne en butikk som er eid av en person og ikke et team eller selskap, og da spørre dem om å printe og sende tobakk med norsk helseadvarsel.