View Single Post
Hva er det du babler om?

Noen med tilknytning til organiserte kriminelle fikk telefonen avlyttet og politiet tok ikke hensyn til at du var syk da du tystet?