Tråd: Go (spillet)
View Single Post
Det er som regel best(lettest/tryggest) å forholde seg til kjente åpninger i sjakk. Alikevel så får man ofte "nye" posisjoner relativt tidlig på toppnivå. Gjerne etter trekk 15-30.
Med "Nye" posisjoner så mener de posisjoner som ikke er blitt spillt av folk på toppnivå, gjerne IM/GM og oppover.