View Single Post
Dette er veldig fint å lese. Det har vært vondt å høre beskrivelsene dine når det har vært på det verste, og du ikke har vært på et sted der det går an å nå inn og hjelpe. Fint at du skriver litt når det går (relativt) bra også. Og glad du er kvitt PF'en og generelt er mindre fokusert på diagnoser. Psykiatriske diagnoser er ikke noe annet enn modeller å forstå ting ut fra, men blir altfor ofte fremstilt som en slags fasit eller dom, særlig PF'er. Håper den nye psykologen er flink