View Single Post
Montert selv eller montør?
Ute eller innedel?
Sjekk at alle stål-lammelene på innedelen ikke er bøyd (isåfall bøy dem forsiktig tilbake til rett posisjon)
NB! VÆR FORSIKTIG, disse tåler ekstremt lite.