View Single Post
Lovlig sent vel, men endel nyere vaskemaskiner har et slags damp el hurtigprogram for å freshe opp tøy. Ikke helt sikker på åssen det virker, om det er damp men fort går det. Men det er kanskje bare for de kombimaskinene som er både vask/tørk i 1?