View Single Post
I wanna get Better
vindaloo's Avatar
Tror alt som er foreslått kun vil føre til at han i tillegg til å
lukte vondt også vil lukte som en hallik.

Hvordan lukt er det egentlig snakk om?
Hvis det er sånn halv råtten lukt som kommer av
at noe har ligget vått lenge, så er det drit vanskelig å få bort.