View Single Post
Sitat av Arex_x Vis innlegg
Men for politiet vil dette ikke være en løsning. Vi kan ikke la en mistenkt slippe unna fordi han bestemte seg for at han ikke ville bli arrestert i dag. Og satte seg litt i mot.
Hvis politiet har bestemt seg for at du skal inn skal ikke mistenkte kunne bestemme seg for at, nei jeg vil ikke
Vis hele sitatet...
UP har instrukser som sier noe annet.

1.5 Forfølgelse av kjøretøy kan foretas for å stoppe dette eller for å sikre nødvendig bevis. Slik forfølgelse skal kun skje når det antas ikke å innebære unødig fare for andre veifarende. Forfølgelse med pågripelse som mål bør kun skje når det fremstiller seg som ubetinget nødvendig at person i det forfulgte kjøretøy øyeblikkelig pågripes.

Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om pågripelse er av en så stor viktighet at det kan anses forsvarlig å oppta forfølgelse.


Jeg synes ikke det er urimelig å forvente at politiet er i stand til å vurdere unødig fare i enhver situasjon. Ikke bare for andre eller seg selv, men for mistenkte også. Ikke bare velger de å ignorere at mennesker under press tar dumme valg, men fortsetter å presse. Eskalerer situasjoner og tvinger frem tragiske utfall. Helbreder psykotiske mennesker permanent med kuler.

Det er ikke en actionfylt hverdag som er det overordnede målet.

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig

"Jeg gik i panik, okay"
- Svend