Tråd: Politiradio?
View Single Post
"Øko-Terrorist"
Ikke bare er alt kryptert ende til ende, det brukes også frekvenshopping. Skal forsøke å forklare litt enkelt, TETRA benytter seg av talegrupper. Alle aktører som er involvert i samme sak blir gjerne tildelt en talegruppe, Alle befinner seg først i en "lobby/frekvens", når noen trykker inn PTT knappen blir alle i samme talegruppe flyttet til en frekvens, når han slipper knappen blir alle flyttet til en ny "lobby/frekvens". Når noen svarer så blir de igjen flyttet til en ny frekvens. For å "delta" i dette må du bruke en radio med korrekt ID og være "pålogget" i systemet.
Sist endret av tr80r; 5. mars 2019 kl. 02:04.