Tråd: Politiradio?
View Single Post
Halve greia med TETRA er vel at det ikke er noe tema for sivile å "få det inn".