Tråd: Sjakk
View Single Post
Jeg spiller også littegrann sjakk innimellom, men ikke så veldig mye. DENNE siden tilbyr forskjellige vanskelighetsgrader der du kan spille mot datamaskinen. De vertikale kolonnene av kalles «linjer», og de horisontale rekkene kalles «rader» med 64 ruter til sammen. De vertikalene rutene går fra A til H, mens de horisontale rekkene går fra 1 til 8.

Det er fullt mulig å spille sjakk over e-post dersom begge partene har hvert sitt sjakkbrett hjemme hos seg. Hvis jeg har de hvite brikkene, så kan jeg f.eks. åpne spillet med å ta bonden som står på 2a og flytte den til 4a. Jeg sender e-post til den andre sjakkspilleren og informerer om trekket. Motspilleren flytter min hvite bonde fra 2a til 4a og flytter deretter en av brikkene sine og sender e-post til meg om sitt trekk. Vi har vært vårt sjakkbrett og etterhvert som jeg får e-post om motpartens trekk så flytter jeg hans brikker dit han har angitt på mitt sjakkbrett, jeg gjør mitt trekk og sender e-post tilbake om det. Den jeg spiller mot utfører mitt trekk på sitt eget brett før han flytter en av sine brikker og sender melding til meg om hvor han har flyttet brikken sin. og slik er det faktisk fullt mulig å spille sjakk på e-post så lenge begge spillerne har et fysisk sjakkbrett.