View Single Post
Ungodly freak
Mexxy's Avatar
Jeg kom en gang over en veldig potent hasjolje, som ga en ekstrem body high. Ingenting for meg. Samme med JWH-081. Alle andre liker den, men ikke jeg