View Single Post
Nawesome
Provo's Avatar
DonorCrew
Hvis du bare vil ha en krets med en utgang som toggler hver gang du trykker på en bryter, kan du likegreit bruke en JK-vippe i steden for en 555-timer. Du tar da bryteren til klokkepulsinngangen, med en motstand på eksempelvis 10k, og J- og K-inngangene til Vcc. Da slipper du unna med én bryter i steden for to, slik som i den bistabile kretsen du linket til.

For å få et touch-interface, kan du jo søke på kapasitive brytere. Har aldri brukt noe sånt selv, men vet det skal finnes. Så en IC en gang som kunne gjøre det meste til en touch-bryter, men jeg husker ikke hva den het eller hvem som produserte den..

Nevner også først som sist at hvis du skal bruke en mekanisk bryter, bør du legge inn en såkalt "debouncer" f.eks. i form av et bratt lavpassfilter. Dette for å unngå at bryteren gir en serie med impulser av mekanisk støy. En kapasitiv bryter vil neppe ha dette problemet i så stor grad.