View Single Post
i verste tilfellet skru av alle deler før den blir sendt på høgging og putt de på en annen impreza, da begrenser dere i i det minste tapet