View Single Post
Alle dommer der folk er over 18 og ikke har med barnevern, barn, incest osv å gjøre blir offentliggjort og ligger vel ute 1 år