View Single Post
Det er på vikingtog, ikke på vikingtokt.

https://www.youtube.com/watch?v=vAlMdSa8leg