Tråd: Reklamasjon
View Single Post
Du kan vell returnere alt du har kjøpt? Har troa på at de heller vil ordne opp enn å sitte igjen med masse b-varer og ingen profitt.