View Single Post
Alle domsavgjørelser/retts-referat som blir publisert på lovdata blir anonymisert i form av "gjerningsperson A (født xx.xx.1987) gjorde handling X og Y mot Z, medtiltalte B sto og så på den kriminelle handlingen bli utført uten å stille seg til motverge eller varsle, og er derfor blitt tatt med i tiltalen."

at det ligger 'åpent' på nett betyr som regel bare at man kan lese om andre sine synder og resulterende utfall, relevant hendelsesforløp og straffeutmålings-momenter/paragrafer. Svært ofte blir tidligere liknende dommer brukt som pekepinn ved straffeutmålingen.

Med litt kunnskap/info om diverse hendelser, så kan man alikevel fort klare å finne ut hvem saken dreier seg om.. dersom den skulle bli publisert.