View Single Post
Sitat av *pi Vis innlegg
På hvilken måte er det det samme? Er du som ansatt en institusjon som eksisterer for å forvalte bedriftens verdier?
Vis hele sitatet...
Nei? Har jeg påstått noe annet? En norsk skattebetaler er, med ditt begrep, heller ikke noen «institusjon for å forvalte statens verdier». Selvfølgelig er det ikke nøyaktig det samme. Verden må oppleves jævla alvorlig gjennom øynene til en tvangsnevrotiker. Hele poenget med å si «blir litt som å» er at man skal sette noe på spissen, gjerne med en spissfindig vri. Hadet.