View Single Post
Har sett en del gjenfylte åpninger til fjellanlegg og om det har gått et år eller to etter at det ble gjort så er det svært vanskelig å se at det en gang har vært en åpning der.