View Single Post
ICC har luftet tanker om å sende ut internasjonal arrestordre på Netanyahu med flere.
Usa har ikke overraskende vært i mot dette.
https://www.aljazeera.com/news/2024/...-gaza-rages-on
Usa har jo også truet både ICC og ICJ (såvidt jeg vet) siden Bush-administrasjonen om å skulle bli internasjonalt umyndiggjort.