View Single Post
<?php echo 'VIF'; ?>
datagutten's Avatar
Det fungerte en periode med Amedia å sette user-agent til google, men det har sluttet å virke.