View Single Post
Google indekserer tydeligvis innholdet i låste artikler siden deler av det låste materialet vises som resultat av googlesøk.
Avtale mellom avisene om at googlebot har "api" tilgang ellerno da?
Men ikke så enkelt som å sette user-agent til googlebot.