View Single Post
Selv om namsfogden har konkludert med at det ikke er noe de kan ta beslag i, kan du vurdere å opprettholde kravet i tilfelle leietakeren skulle få eiendom eller en inntekt i fremtiden. Vær imidlertid klar over at dette kan ta tid og ikke nødvendigvis føre til noe resultat.
Det finnes private selskaper som spesialiserer seg på gjeldsinndriving. Disse kan ha flere ressurser til å spore opp personer og deres formue. Vær oppmerksom på at slike tjenester ofte krever gebyrer og kommisjon, og det er ingen garanti for at de vil lykkes. Dette koster også ganske mye, så det er ikke å anbefale i ditt tilfelle.
For å unngå lignende problemer i fremtiden, vurder å forbedre screeningprosessen for nye leietakere. Dette kan inkludere kredittsjekker, referanseanrop, og kontraktsvilkår som tydelig angir konsekvensene av manglende betaling, depositum som det virker som du ikke har benyttet deg av?

Så har du en siste mulighet til som er i grå sonen, men det virker som du er villig til å gå lenger en den typiske Ola nordmann som ville sagt pengene er tapt.
Om du mistenker han jobber svart eller du har informasjon om det, så konfronter han med det over meldinger/sosiale medier si du er villig og blåse han for det han skylder deg. Om du gjennomfører dette burde du ha litt informasjon dokumenter / bilder / annonser fra sosiale medier etc som kan backe opp truslene dine. Personlig ville jeg lagt dette bak meg, med mindre det er snakk om et stort beløp !
Sist endret av SnillDrue; 21. april 2024 kl. 07:55. Grunn: akrivefeil