View Single Post
Slutt å kverrulere på ting du åpenbart ikke veit. Det er forskjell på politiets operative logg og et rulleblad med saker du er dømt for. At det finnes to forskjellige rulleblad er også feilinformasjon. Det finnes 5 forskjellige typer politiattester med 3 forskjellige lovhjemler. Jf. Politiregisterloven §39-41.