View Single Post
Bombasa: Det varierer ikke hvor lenge hendelser blir loggført fra distrikt til distrikt.

Rapper1: Det er ikke snakk om rulleblad her.

HvyDuty: Siden vi ikke snakker om et rulleblad her finnes det heller ingen regler for at informasjonen må slettes. Dette er et av verktøyene politiet har mulighet til å benytte for å holde en hvis oversikt. Det er i korte trekk notater i jobb forbindelse som er åpne for alle politifolk.