View Single Post
Dette er ikke femtitallet, det er ingen skurring i telefonen når du blir overvåket. Du er paranoid.