View Single Post
Iran ga beskjed om at de ville angripe, Israel hadde 72 timer på seg. I tilegg vil nedskytninger gi mye informasjon om hvordan forsvarssystemene deres håndterer noe slikt. Når det i tilegg er dyrere å forsvare seg enn å angripe så er det jo ikke noe stort Iran taper på dette.

I tilegg fikk Israel hjelp fra Jordan, Saudi Arabia, USA og England.

At Jordan lot Israel bruke deres luftrom til å skyte ned missiler var nok overraskende for dem.

https://defencesecurityasia.com/en/j...ending-israel/