View Single Post
Er masse forhold som kan påvirke det du spør om, men du sier ikke så mye om så mye.
Men, jeg kan si at jeg for min del stod tiltalt og jeg tror dato for rettssak også var satt. Men, aktor nektet politiet å ta ut tiltale når det omsider forelå en rettspsykiatrisk vurdering.
Normalt sett så har de gjerne en rekke bevis osv når du er tiltalt. Og i de fleste tilfeller så er det bevis du sannsynligvis er klar over selv. Så du burde vite sånn ish hvordan det ligger an selv.
Også er det opp til en advokat å argumentere for formildende omstendigheter og alt slikt på dine vegne som kan påvirke i retning av alt fra sterkt redusert straff til frikjennelse....alt ettersom hvordan saken og din situasjon er.