View Single Post
Har noen opplevd at de henlegger en sak der man er tiltalt? Jeg har ikke hørt noe om noe rettsak