View Single Post
Han sier rulator, ikke skoter. En rulator bruker ikke strøm.