View Single Post
Nei, de kan sikkert lodde ut minne-chippen og lese den. Vis en har bra nok hverktøy og hvet va en skal jøre da.