View Single Post
Er så glad jeg har Samwsung. Mye enklere og mindre problemer. Og ikke så mye sensur.