View Single Post
Sitat av _abc_ Vis innlegg
Hva har myknet opp? Promillegrensen er fortsatt 0,2. Etter dommen i cannabissaken så vet vi at det nå er helt ok å regne om thc nivå til promille selv om det kan ramme førere som ikke egentlig er ruset bare at de har for høye verdier av thc, grunnet hyppig bruk. Og da er de jo per tidligere definisjoner og gyldige dommer ikke skikket til å ha førerkort uansett.

Spytttesting har gjort at terskelen for å teste sjåfører for alt fra legale til illegale medisiner og dermed blir flere hektet for ruskjøring.

Det er ingenting som tyder på at noe er myket opp i forhold til ruskjøring, tvert imot virker det som både metodene er forbedret og terskelen generelt er lavere for å teste for rus.
Vis hele sitatet...
Høyesterett har myknet opp praksisen noe.
Der ble det slått fast at tidligere praksis i å nekte folk førerkort ikke var lovlig.

Her er kilder på hva jeg har sagt:

https://rett24.no/articles/hoyestere...nnabis-jevnlig
Sist endret av kenny_1995; 24. mars 2024 kl. 19:19. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.