View Single Post
Sitat av venstrehook Vis innlegg
Du er bra frekk som sammenligner norsk motstandskamp med det disse rottene i hamas bedriver. Norsk motstandskamp innebar ikke å drepe sivile ungdom på musikkfestival. Norsk motstandskamp innebar ikke å slepe lik etter biler mens vi roper at Gud er stor. Norsk motstandskamp innebar ikke å gå dør til dør og henrette alle som evt. måtte befinne seg på innsiden. Norsk motstandskamp var rettet mot millitære mål og installasjoner. Ikke i nærheten av det pisset hamas driver med.
Vis hele sitatet...
Selvfølgelig er jeg ikke frekk - jeg vil nesten si det er en heder å sammenligne de to.

Selvfølgelig innebar ikke norsk motstandskamp å drepe tyske settlere - dette fordi det er to forskjellige type konflikter. Norge ble aldri okkupert i over 75 år. Norge ble heller aldri kolonisert dvs. at tyske settlere kom og okkuperte og tok over Norge. Det at du ikke evner å se forskjellen på disse umiddelbart - sier meg noe om kunnskapsnivået når det kommer til denne konflikten.

La oss illustrere med et eksempel. Tyskerne i minegen by Oslo, stengte av bydelen som jeg bodde i, la oss si Frogner med piggtråd, vegger og kontrollposter. Hver eneste dag utsatte de meg og min familie for hån, massearrestasjoner, strøm og vannbrudd o.l. I tillegg til alt dette - ser jeg at at mine kjære landsmenn - etniske nordmenn - eldre pensjonister, kvinner og barn får huset sitt rasert i nabobydeler som Skøyen og Majorstuen. Barn helt ned i barneskolealder blir kidnappet av tyskerne, samt fengslet uten lov og dom.

Okkupassonsmakten - tar absolutt null hensyn. Med makt fjerner de etniske nordmenn som har bodd her i årtusener. De raserer husene med bulldosere midt på lyste dagen. Hjemmene til familier med barn og alt. Steder som Frogner, Skøyen og Majorstuen er nå befestet med tyske settlere - som bor i hjem der nordmenn tidligere bodde. Disse ble fjernet med vold, drap og trakasseringer.

Hvis du ser for deg et slikt scenario - forventer du at jeg som en innbygger i Frogner skal føle noen medlidenhet med tyske settlere? Hadde da en av nordmennene endelig gjort motstand - og angrepet de tyske settlerne - etter 75 år, med hån og massakreringer, ja, da ville det ha blitt en full feiring. Du skal heller ikke se bort ifra at angrepet hadde gitt meg en følelse av selvrespekt og glede. I et slikt scenario ville du mest sannsynlig også ha sett meg feirende og skrikende i Frognerparken.

Du må seriøst klare å forstå hvilken situasjon palestinerne nå er i. I 75 år har de blitt massakrert bort. Utsatt for drap, tortur og hån. De står mot et av verdens sterkeste militær makter, støttet av verdens mektigste stat, Usa. Angrepet 7.oktober ble sett på som en slags seier - etter årtier med hån og drap. Før du forventer noe som helst av Hamas - bør du først rette blikket ditt mot Israel. Det er Israel som driver og massakrer og okkuperer hver eneste dag - ikke Hamas.