View Single Post
Georgia har visst fått kandidat-status for å bli med i EU. Men det er noe som skurrer. Må ikke EU-land være i Europa? Ifølge mitt kart er jo Georgia fortsatt i Asia. Eller er det noe jeg ikke har fått med meg? Georgia er jo også fysisk skilt fra Europa med Svartehavet.