View Single Post
Sitat av SinHazzard Vis innlegg
Det betaler vel egentlig i hovedsak prisen av en elendig integreringspolitikk over mange år.
Vis hele sitatet...
Dette er en utbredt myte som bør få dø ut. Det er ikke kvaliteten, men kvaniteten som er problemet. Selv Brochmannutvalget påpekte det samme, riktignok mer indirekte ved å snakke om "samfunnets absorberingskapasitet".