View Single Post
Problemet blir vel ikke egentlig verre? Såvidt jeg vet legges det ikke til ekstra soningstid for rømte fanger. Ei heller for de som drøyer oppmøtet til soning. Dommen er jo rettskraftig og forsvinner jo ikke, men blir ting verre? Tror ikke det.