View Single Post
Anonym bruker
""
Generert avatar for denne anonyme brukeren
De kommer IKKE til å kontakte politiet. Hvis hun drar på legevakt/sykehus vil det finnes i journalen tilhørende det stedet hun har oppsøkt, og kun der. Altså: Går hun i behandling hos DPS i Ahus, og havner på akutten på Ahus, vil DPS kunne se dette, men ikke fastlege eller legevakt. Havner hun på legevakten, er det kun den legevakten hun havner hos som vil kunne se dette. De vil i noen tilfeller spørre om å sende epikrise til fastlege, dette kan nektes, og da har de ikke lov hvis du EKSPLISITT sier at du nekter dem dette. Man skal føle seg trygg på at man kan kontakte helsevesenet ved mistanke om alvorlig sykdom, dette er helsepersonell også veldig bevisst på.