View Single Post
Alt mellom død og ingenting(?). Vanskelig for oss å si. Jeg ville neppe hatt synelig rusk eller papir inn i blodbanen min. :<