View Single Post
Jeg valgte ut i fra spill-"exclusives", resten har lite å si for meg. Man skal jo spille.