View Single Post
Slik jeg ser det har du nå en delt kanal for avtrekk og inntak?

For god luftgjennomstrømning ville jeg montert en avtrekksvifte høyt på den ene veggen og en inntaksvifte lavt på en annen vegg.
Hvis du monterer to vifter på samme vegg vil luften fra avtrekksviften gå rett inn igjen via inntaksviften. Dette gjelder hvertfall hvis de er i samme høyde og ikke mange meter unna hverandre.