View Single Post
Jeg tror løsning nr 2 er veien å gå, med noen små modifikasjoner. Jeg tror rett og slett at avstanden mellom hullene, på inne delen, er for nært hverandre. Ved å forlenge avstanden med 2 rør, en på øversiden og en på nedsiden, tror jeg du oppnår et tilfredsstillende resultat. Røret på øversiden bør jo gå nesten opp til taket, så den for sugd den varme luften ut. Mens røret på nedsiden mest er for å direkte luftstrømmen mot gulvet.Dette bør jo være en triviell oppgave å lage, såfremt du har tilgang til 3D printer, noe jeg går ut i fra du har.

Det er i tillegg mulig å eksperimentere med hastighetene på de to viftene, f.eks kjøre en vifta raskere enn den andre, og måle resultat ut fra dette. Som du nevte i først post hadde du suksess med overtrykk i rommet, så da kan du jo prøve å kjøre den vifta som blåser luft inn f.eks 50% raskere enn den som suger ut.