View Single Post
Det kan hende at sobril ikke funker bra nok på deg. Jeg brukte vival i ca 2 uker sammenhengende for litt sia og hadde ikke problem med angst/uro elns da jeg slutta. Jeg brukte 10mg om dagen i 1 dose.