View Single Post
I see you...
NAPse's Avatar
360
Ja, kt og m/s er forskjellige enheter. Du kan velge enheter ved å trykke på vindikonet (under hjem-ikonet) i appen og velge m/s feks.