View Single Post
Hvis det hadde vært snakk om aggressiv smittsom ebola eller noe annet livsfarlig, så kanskje.

Hardcore sentralkarantene og effektiv kollektiv koordinering ala Kina er neppe særlig politisk salgbart eller byråkratisk gjennomførbart i gjengse vestlige samfunn.