Tråd: Hjelp Valium
View Single Post
Sitat av Mia123 Vis innlegg
Det er noe i det du sier der. På avrusning er det lett for at alt fokus blir på hvorfor man er der, rusen og alle tanker det fører med seg. Da sier det seg selv at det for mange blir dobbelt så tungt.

Om man derimot er hjemme kan man lettere skifte fokus til vanlige gjøremål og gjøre det man vil. Gå på tur når man vil, se tv, lage mat, spille høy musikk osv. Man klarer også å slappe av på en annen måte da det ikke er så mange hensyn å ta slik det kanskje er på en avrusningspost.
Vis hele sitatet...
Jeg har troen på at om man er tungt inn i rus, og har et omfattende misbruk. Har man behov for endring, det er svært sjeldent man opprettholder rusfrihet kun ved å avstå fra rus til man er abstinensfri. Hadde det vært så enkelt hadde det ikke vært så vanskelig for avhengige som ønsker det å bli rusfri.

Om man skal endre seg trenger man å ta tak i ting, uansett hvor vanskelig og tungt det er, så hjelper det ikke å la være å kjenne på ting som er vondt. Det kommer til et punkt hvor man ikke klarer å rømme fra følelsene/problemene. Hva gjør en rusmisbruker da? Akkuratt det man er vant til, forsøke ruse det vekk.