View Single Post
Wemos D1 Mini (5$ på aliexpress) + SHT30 shield(2$ aliexpress), måler temp og fuktighet. Kombinert med Thinger.io får du logget alt, evt live view.