View Single Post
Men på Sonoff SC får du vel ikke historikk derosm du ikke lager programvaren selv?