View Single Post
På en Raspberry Pi3 (eller tilsvarende) kan man for eksempel kjøre Home Assistant (det finnes flere andre også) da er mesteparten av programmeringen gjort, bare oppsett og konfigurering som gjenstår.